Spelregels

cropped-PD_31_File_0022.jpg 

 • Alle sessies duren 60 minuten en kosten 80 euro
 • Kennismaking  is vrijblijvend en kosteloos
 • Ik stuur maandelijks een factuur voor de therapie.
 • Ik ben lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP, lidmaatschapsnummer 18402) en geregistreerd bij Stichting Kwaliteit Jeugd (SKJ) onder registratienummer 100024009. Als therapeut ben ik lid van de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (A-17-214). Mijn licentienummer bij de RBCZ is 409204R. Diverse verzekeringsmaatschappijen vergoeden (een deel van) het bedrag, afhankelijk van uw polis. Vraag bij uw eigen maatschappij om meer informatie.
 • Mijn persoonlijke AGB code is 90101340 en de praktijkcode is 90060885
 •  Kinderpraktijk Bilthoven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 62892118
 • Er wordt gewerkt met een behandelovereenkomst; deze dient te worden ondertekend door de kinderpraktijk en de gezaghebbende ouders (s).
 • De sessies vinden plaats in mijn praktijk aan de Soestdijkseweg Zuid 257 in Bilthoven of na gezamenlijk overleg en toestemming, op school.
 • Kinderpraktijk Bilthoven is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van kinderpraktijk Bilthoven.
 •  Vergoeding aan de opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer.

 • Ouders kunnen de begeleiding op elk moment, om welke reden dan ook, stopzetten. De opzegging dient ten allen tijde schriftelijk te gebeuren.

 • Ik heb geheimhoudingsplicht over de inhoud van de sessies. Alleen als het kind daarvoor toestemming geeft, bespreek ik de inhoud van de sessies met de ouders.

 • Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag zelf van u. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VVVK (www.vvvk.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

  In 2019 heeft Kinderpraktijk Bilthoven geen klacht ontvangen.

 • Privacy; mijn praktijk gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens, deze gegevens worden NOOIT verkocht of gegeven aan anderen. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van mijn praktijk in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. Ik houd mij in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Zegt u minder dan 24 uur van tevoren af, dan wordt de sessie doorberekend.

 

 

nip

logo-skj

 

keurmerk-zzpers-zorg-jpg7979  Inschrijfnummer: 11778