Spelregels

cropped-PD_31_File_0022.jpg 

 • Alle sessies duren 60 minuten en kosten 80 euro
 • Kennismaking  is vrijblijvend en kosteloos
 • Ik stuur maandelijks een factuur voor de therapie.
 • Ik ben lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP, lidmaatschapsnummer 18402) en lid van de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (A-17-214). Mijn licentienummer bij de RBCZ is 409204R. Diverse verzekeringsmaatschappijen vergoeden (een deel van) het bedrag, afhankelijk van uw polis. Vraag bij uw eigen maatschappij om meer informatie.
 •  Kinderpraktijk Bilthoven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 62892118
 • Er wordt gewerkt met een behandelovereenkomst; deze dient te worden ondertekend door de kinderpraktijk en de gezaghebbende ouders (s).
 • De sessies vinden plaats in mijn praktijk aan de Schubertlaan 14 in Bilthoven of na gezamenlijk overleg en toestemming, op school.
 • Kinderpraktijk Bilthoven is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van kinderpraktijk Bilthoven.
 •  Vergoeding aan de opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer.

 • Ouders kunnen de begeleiding op elk moment, om welke reden dan ook, stopzetten. De opzegging dient ten allen tijde schriftelijk te gebeuren.

 • Ik heb geheimhoudingsplicht over de inhoud van de sessies. Alleen als het kind daarvoor toestemming geeft, bespreek ik de inhoud van een sessie met de ouders.

 • Ik neem wel eens sessies (ook  met de ouders) op video op, zodat ik geen aantekeningen hoef te maken. Het kind weet hiervan. De video-opnamen kunnen gebruikt worden ten behoeve van supervisie (in verband met de privacy van het kind mogen de ouders de opnamen niet bekijken). De opnamen blijven mijn eigendom. Ze blijven een jaar vanaf de opnamedatum bewaard.
 • Zegt u minder dan 24 uur van tevoren af, dan wordt de sessie doorberekend.
 Inschrijfnummer: 11778
Inschrijfnummer: 11778